Informatie

Welkom bij Cremers Bosbouw.

Cremers bosbouw richt zich op gezonde bosbouw en de houtverwerkende sector. Een sector waar op verantwoorde en eerlijke manier wordt omgegaan met het milieu.

Mits verantwoord beheerd, is het bos een onuitputtelijke bron van hout. Tegelijkertijd vervult het ook een rol als thuis voor andere planten en dieren en vormt het bos als geheel een zelfregulerend ecosysteem, Onderhoud aan een bos draagt hier aan bij.

De vraag naar hout groeit wereldwijd, veel al denkt men aan hout wat afkomstig is in het buitenland, echter in Nederland alleen al is ruim voldoende hout wat nodig gekapt moet worden voor het behoud van het bos en wat tegelijkertijd inzetbaar is voor de vraag van consumenten.

Op deze manier draagt Cremers Bosbouw mee aan verantwoorde boomkap uit lokale bronnen.